Ledikom Service
Сервис за: APPLE iPhone 6s
Промена на шасија
Промена на шасија

1.500 ден.

Промена на предно стакло
Промена на предно стакло

800 ден.

Задна камера
Задна камера

1.200 ден.

Предна камера
Предна камера

600 ден.

Вибрација
Вибрација

600 ден.

Полифонија
Полифонија

800 ден.

ОН/ОФ буттон
ОН/ОФ буттон

800 ден.

Копче за мени
Копче за мени

600 ден.

Мрезен чип
Мрезен чип

2.000 ден.

Аудио Чип
Аудио Чип

2.000 ден.

U2 чип
U2 чип

1.000 ден.

Микрофон
Микрофон

600 ден.

Звучник
Звучник

600 ден.

Конектор за полнење
Конектор за полнење

600 ден.

Промена на батерија
Промена на батерија

800 ден.

Промена На Екран
Промена На Екран

1.200 ден.