Ledikom Service
Сервис за: APPLE iPhone 8 Plus
Промена на шасија
Промена на шасија

3.000 ден.

Промена на задно стакло
Промена на задно стакло

1.000 ден.

Промена на предно стакло
Промена на предно стакло

1.000 ден.

Задна камера
Задна камера

5.000 ден.

Предна камера
Предна камера

1.000 ден.

Вибрација
Вибрација

800 ден.

Полифонија
Полифонија

1.000 ден.

ОН/ОФ буттон
ОН/ОФ буттон

800 ден.

Мрезен чип
Мрезен чип

1.500 ден.

Аудио Чип
Аудио Чип

1.990 ден.

U2 чип
U2 чип

1.500 ден.

Микрофон
Микрофон

600 ден.

Звучник
Звучник

1.000 ден.

Конектор за полнење
Конектор за полнење

600 ден.

Промена на батерија
Промена на батерија

600 ден.

Промена На Екран
Промена На Екран

1.500 ден.